{...o Kasi...}


 

{...jak pomóc...}


 

{...dokumenty...}


 

{...galeria...}


 

 

 

Kasia Kamińska ma 29 lat. Od urodzenia mieszka w Nowej Sarzynie. Urodziła się z wrodzoną wadą (dziecięce porażenie mózgowe czterokończynowe, upośledzenie umysłowe po zabiegu antyrefluksowym).
W 2009 r. stan Kasi pogorszył się na tyle, że wymagała założenia rurek tracheotomii i gastrostomii odżywczej, aby ułatwić jej oddychanie i żywienie. Została objęta opieką domową (medyczną i pielęgniarską) Podkarpackiego Hospicjum dla Dzieci. Jest podopieczną Fundacji Dzieciom "Zdążyć z Pomocą", należy do Stowarzyszenia Dzieci i Młodzieży Pokrzywdzonych przez Los "Koniczynka". Fundacja finansuje wyjazdy na leczenie i turnusy rehabilitacyjne, zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny i ortopedyczny, leki i środki farmaceutyczne. Pomaga również w sfinansowaniu usuwania wszelkiego rodzaju barier architektonicznych dla łatwiejszego przemieszczania się.
Kasia została ciężko doświadczona przez los, rodzina robi wszystko, aby jej pomóc w chorobie i ułatwić trudne życie. Dlatego prosimy o pomoc, aby móc zrealizować zamierzenia i plany dalszego leczenia i usprawniania Kasi.

Małgorzata Kamińska